Wij zijn een gemeente van ongeveer 300 leden van 0 tot 80+. We maken onderdeel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Dit verband van kerken bestaat uit bijna 280 kerken, verspreid over heel Nederland. We werken actief samen met de Goede Herderkerk in IJsselmuiden en willen uiteindeijk één gemeente vormen.

Bijbelgetrouw
Wij zijn een bijbelgetrouwe gemeente. Dat betekent dat we de Bijbel van kaft tot kaft beschouwen als door God gegeven. 
In de Bijbel laat God zich kennen. Daarom nemen we wat Hij zegt serieus en willen we steeds weer nadenken over wat de Bijbel voor ons leven van nu te zeggen heeft.
Wij zien dat in de Bijbel Jezus Christus centraal staat. Daarom staat Hij ook centraal in ons leven en onze gemeente.

Belijdende gemeente
Wij denken niet voor het eerst over de Bijbel na. De 2000 jaar dat de christelijke kerk bestaat, hebben gelovigen steeds weer in hun tijd beschreven wat de kern vormt van het geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus. Zij hebben dat vastgelegd in belijdenisgeschriften, die wij nu nog aanvaarden en gebruiken.

Karakter
Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Binnen de vrijgemaakte kerken lopen we niet voorop in de ontwikkelingen, maar ook niet achterop. We proberen zo gemeente voor iedereen te zijn. Want we geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en dat we daarom rekening met elkaar moeten houden.

Zondige mensen
Wij geloven dat onze gemeente bestaat uit zondige, tekortschietende mensen. Mensen die tekort schieten in hun liefde voor God en mensen. Wij geloven dat wij daarvan gered moeten worden. En wij zijn God dankbaar dat Hij dat heeft gedaan door Jezus Christus. Zijn genade is groot, ook voor u!

Overtuiging
Wilt u meer weten over wat wij geloven? Lees dan onze overtuiging links op de website en klik op [lees meer] voor een langere samenvatting van ons geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus. Of neem contact met ons op.

Op weg naar één gemeente met de Goede Herderkerk
We werken steeds nauwer samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden, de Goede Herderkerk. We zijn blij dat we elkaar, God dank, gevonden hebben. We willen uiteindelijk samen verdergaan als één gemeente. Nu al houden we alle kerkdiensten gezamenlijk en organiseren bijvoorbeeld ook catechisaties en andere activiteiten gezamenlijk.

Kerkverband
Wilt u meer weten over het verband van kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, waar onze gemeente bij hoort? Ga dan naar www.gkv.nl.