Wij geloven in God
Geloven is in Nederland niet meer de gewoonste zaak van de wereld. Maar tegen de trend in geloven wij in God en zijn Zoon Jezus. Wij kunnen niet anders. Want God, de bedenker en schepper van hemel en aarde, heeft ons geraakt, door zijn Geest. Hij geeft ons zicht op Hem in de Bijbel.

die ons draagt en redt.
Wij geloven dat God ons draagt als een Vader, die voor zijn kinderen zorgt. Wij geloven dat Hij de wereld draagt. In goede en in slechte tijden.
We hebben geen antwoord op alle lijden en rampen in de wereld en in ieders leven. Maar we vertrouwen God. 
We geloven dat Hij er tòch is, ons leven overziet en in de hand heeft. God is zoveel groter in wijzer dan wij. 
Hij draagt en redt ons. En dat hebben we nodig. Wij zijn beperkte mensen die ternauwernood - en vaak helemaal niet - ons eigen leven kunnen overzien.

Die door Jezus Christus laat zien dat Hij intens van mensen houdt.
Wij zien Gods macht en liefde nog het meest door zijn Zoon Jezus Christus. 
Wij zijn kleine mensen. Wij schieten tekort in liefde voor elkaar en voor God. Wij verdienen daarom dat God niet meer naar ons omkijkt.
Maar Jezus laat zien dat God ons niet los laat. Ondanks alles kijkt God met grote liefde naar ons en naar u. Hij verlangt naar een hechte band met ons en u, waarin niets meer tussen Hem en ons in staat.
Om dat mogelijk te maken, kwam Jezus naar de aarde. Dit had Jezus voor u en ons over. Hij stierf aan een kruis. Door zijn dood loste hij al onze tekorten op. 
We zijn blij dat Hij drie dagen na zijn dood opstond, weer levend werd en later terugging naar de hemel.
Er komt een dag dat Jezus alles goed zal maken. Dan is er geen lijden meer. En wij zullen in staat zijn God en mensen perfect lief te hebben.
Wij verlangen naar die dag.

Wij willen Hem eren
Omdat God groot is. Omdat hij wijzer is wie ook. Omdat Hij onze schepper is, die ons draagt en redt. Omdat Hij van mensen houdt en een echte band met ons wil hebben, door Jezus Christus. Omdat hij daar recht op heeft. Daarom eren wij hem. De Geest van God zet ons daartoe aan.

En wij roepen u op dat ook te doen. God is ook uw schepper. Leg uw leven in zijn hand en zoek een band met Hem. Hij verlangt daarnaar.

Meer weten? Neem contact met ons op, of ga naar www.vragenovergeloven.nl